S účinností k 1. 5. 2020, kdy dojde k náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb, se evidenční povinnost bude vztahovat i na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly.

Nabídka EET pokladen zde:

Dotykové systémy - EET pokladna - KASA FIK
FiskalPRO - Revoluční EET pokladna

Okamžik vzniku evidenční povinnosti se odvíjí od zatřídění dané činnosti v rámci klasifikace ekonomických činností CZ NACE. Pro přehlednost uvádíme seznam všech těchto činností včetně určení počátku vzniku evidenční povinnosti:

Okamžik vzniku evidenční povinnosti 

 Činnosti CZ NACE

 1. prosince 2016

 55, 56 – stravovací služba

 1. března 2017

 45.1, 45.3, 45.4 – pokud jde o obchod, 46 a 47

 1. května 2020

 1 – 3, 5 – 17, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21 – 33, 35 – 39, 41 – 43, 45.2, 45.4, 49 -50,

52-53, 56 – dodání zboží, 58 – 66, 68 – 75, 77 – 82, 84 – 86, 90 – 91, 93 – 99

Povinnost evidovat tržby nabíhala pro poplatníky s různými druhy podnikatelské činnosti v různých fázích.

Od 1. prosince 2016 evidují poplatníci, kterým plynou tržby z poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, od 1. března 2017 poplatníci, kterým plynou tržby z maloobchodu a velkoobchodu.

Počátek vzniku evidenční povinnosti u tržeb plynoucích z činností původně zařazených do 3. a 4. fáze evidence tržeb (jedná se o ostatní činnosti – např. svobodná povolání, doprava, zemědělství apod. a vybraná řemesla a výrobní činnosti) je v návaznosti na účinnost novely zákona o evidenci tržeb stanoven na 1. května 2020. Od tohoto data tak podléhají evidenční povinnosti všechny evidované tržby bez ohledu na to, z jaké činnosti pocházejí. Výjimku tvoří tržby vyloučené z evidence tržeb – jejich výčet je k dispozici na „Tržby, které se neevidují“.